Danh sách ban chấp hành

 • Nguyễn Mạnh Hà

  Ông Nguyễn Mạnh Hà

  • Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS, Bộ Xây dựng.
 • Nguyễn Văn Đính

  Ông Nguyễn Văn Đính

  • Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam Thường trực BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản HANHUD.
 • Nguyễn Chí Thanh

  Ông Nguyễn Chí Thanh

  • Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam Thường trực BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam TGĐ Công ty CP Thanh Bình Hà Nội.
 • Mã Thị Kim Đào

  Bà Mã Thị Kim Đào

  • Phó Chủ tịch Hội, TGĐ Đại Nam Sơn Group
 • Trần Văn Bình

  Ông Trần Văn Bình

  • Giám đốc sàn GD BĐS Sunland
  • Phó Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam - KV miền Trung
  • Giám đốc sàn GD BĐS Sunland
 • Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

  Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

  • Phó Chủ tịch Hội, Tổng Giám đốc Thủ đức House
 • Phạm Văn Lâm

  Ông Phạm Văn Lâm

  • Phó chủ tịch Hội, TGĐ Công ty CP DKRA Việt Nam
 • Nguyễn Anh Tú

  Ông Nguyễn Anh Tú

  • Ủy viên BCH Chánh VP Hiệp hội BĐS VIệt Nam
 • Nguyễn Đức Tâm

  Ông Nguyễn Đức Tâm

  • Phó Tổng thư ký Hội, Chủ tịch HĐQT Hoàng Nhất Nam
 • Trần Minh Hoàng

  Ông Trần Minh Hoàng

  • BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP BĐS Việt Nam (Vinaland).
 • Lê Cao Tuấn

  Ông Lê Cao Tuấn

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Phó VP thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính sách Nhà ở và Thị trường BĐS, Bộ Xây dựng.
 • Phạm Văn Thường

  Ông Phạm Văn Thường

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Trưởng phòng Quản lý Thị trường BĐS, Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS, Bộ Xây dựng.
 • Đỗ Lê Quân

  Ông Đỗ Lê Quân

  • Thường vụ BCH Hội, Giám đốc Công ty TNHH Tài Tâm
 • Vũ Xuân Thiện

  Ông Vũ Xuân Thiện

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam, Nguyên Phó cục trưởng Cục QLN &TTBĐS - BXD
 • Nguyễn Quốc Khánh

  Ông Nguyễn Quốc Khánh

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phân phối DTJ.
 • Vũ Cương Quyết

  Ông Vũ Cương Quyết

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam TGĐ Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc.
 • Nguyễn Thọ Tuyển

  Ông Nguyễn Thọ Tuyển

  • Thường vụ BCH Hội, TGĐ Công ty CP BĐS Thế Kỷ (CEN Land)
 • Trần Đức Diễn

  Ông Trần Đức Diễn

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam TGĐ Công ty CP Bất động sản Max Việt Nam.
 • Nguyễn Mạnh Hà

  Ông Nguyễn Mạnh Hà

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PR & Phát triển Đô thị Phú Quý.
 • Nguyễn Quốc Anh

  Ông Nguyễn Quốc Anh

  • Thường vụ BCH Hội, Phó TGĐ batdongsan.com.vn