Danh sách ban chấp hành

 • Nguyễn Hoàng Nam

  Ông Nguyễn Hoàng Nam

  • Ủy Viên BCH Hội, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Grand Homes Quốc tế
 • Phạm Thanh Hưng

  Ông Phạm Thanh Hưng

  • Ủy Viên BCH Phó CT HĐQT Công ty CP tập đoàn Thế Kỷ - CEN Group
 • Nguyễn Viết Hải

  Ông Nguyễn Viết Hải

  • Ủy Viên BCH TGĐ Công ty CP Đầu tư VIC
 • Nguyễn Văn Thể

  Ông Nguyễn Văn Thể

  • Ủy Viên BCH Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - Hải Phòn
 • Vũ Hoàng Minh

  Ông Vũ Hoàng Minh

  • Ủy viên BCH G5 Inves
 • Vũ Văn Phấn

  Ông Vũ Văn Phấn

  • Ủy viên BCH - Cục QLN&TT BĐS
 • Nguyễn Đình Thái

  Ông Nguyễn Đình Thái

  • Ủy Viên BCH Bắc Ninh Land
 • Đỗ Việt Thanh

  Ông Đỗ Việt Thanh

  • Ủy Viên BCH TGĐ Công ty CP Dịch vụ Hàng không Thang Long TASECO
 • Lê Thị Lan Anh

  Bà Lê Thị Lan Anh

  • Ủy Viên BCH TGĐ Công ty CP VIREX/Tập đoàn ALPHANAM
 • Phạm Trung Hòa

  Ông Phạm Trung Hòa

  • Ủy Viên BCH TGĐ Công ty CP Quản lý tài sản Hòa Phá
 • Nguyễn Tường Linh

  Bà Nguyễn Tường Linh

  • Ủy Viên BCH GĐ Công ty TNHH MTV An Thịnh Vượn
 • Nguyễn Hữu Thắng

  Ông Nguyễn Hữu Thắng

  • Ủy Viên BCH TGĐ Hòa Bình Group
 • Trịnh Nguyễn Tuấn Anh

  Bà Trịnh Nguyễn Tuấn Anh

  • Ủy Viên BCH Trưởng VPĐD Hội môi giới BĐS Việt Nam
 • Nguyễn Văn Đan

  Ông Nguyễn Văn Đan

  • Ủy Viên BCH GĐ Sàn giao dịch BĐS Tùng Phá
 • Tô Chí Công

  Ông Tô Chí Công

  • Ủy Viên BCH G5 Inves
 • Phạm Hải Đăng

  Ông Phạm Hải Đăng

  • Ủy Viên BCH TGĐ Công ty CP BĐS Trường Phúc
 • Vũ Minh Tuyến

  Ông Vũ Minh Tuyến

  • Ủy Viên BCH Công ty CP BĐS Phúc Hà Land
 • Lê Thu Hà

  Bà Lê Thu Hà

  • Ủy Viên BCH GĐ Sàn giao dịch BĐS THM Land
 • Giáp Văn Kiểm

  Ông Giáp Văn Kiểm

  • Ủy Viên BCH TGĐ Sàn giao dịch BĐS AV Land
 • Cù Tiến Thạch

  Ông Cù Tiến Thạch

  • Ủy Viên BCH Admicro-VCCorp