Danh sách ban chấp hành

 • Nguyễn Mạnh Hà

  Ông Nguyễn Mạnh Hà

  • Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS, Bộ Xây dựng.
 • Nguyễn Văn Đính

  Ông Nguyễn Văn Đính

  • Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam Thường trực BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản HANHUD.
 • Nguyễn Chí Thanh

  Ông Nguyễn Chí Thanh

  • Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam Thường trực BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam TGĐ Công ty CP Thanh Bình Hà Nội.
 • Trần Ngọc Quang

  Ông Trần Ngọc Quang

  • Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam Thường trực BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Tổng Thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam.
 • Trần Văn Thành

  Ông Trần Văn Thành

  • Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam Thường trực BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhà Việt Nam.
 • Phạm Ngọc Thanh

  Ông Phạm Ngọc Thanh

  • Phó Chủ tịch Hội Mội giới BĐS Việt Nam Thường trực BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ hàng không Thăng Long.
 • Võ Văn Cường

  Ông Võ Văn Cường

  • Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam Thường trực BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam TGĐ Công ty TNHH Cường Hưng Thịnh.
 • Đoàn Chí Thanh

  Ông Đoàn Chí Thanh

  • Phó Tổng Thư Ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam Thường trực BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam. TGĐ Công ty Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn.
 • Lê Cao Tuấn

  Ông Lê Cao Tuấn

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Phó VP thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính sách Nhà ở và Thị trường BĐS, Bộ Xây dựng.
 • Nguyễn Quỳnh Chi

  Bà Nguyễn Quỳnh Chi

  • Phó Tổng thư ký - Phụ trách KV miền Bắc Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam TGĐ Công ty CP Euro Window Holdings.
 • Vũ Văn Phấn

  Ông Vũ Văn Phấn

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Phó Cục Trưởng, Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS, Bộ Xây dựng.
 • Vũ Xuân Thiện

  Ông Vũ Xuân Thiện

  • Ủy viên BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam.
 • Nguyễn Thanh Dũng

  Ông Nguyễn Thanh Dũng

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Trưởng Văn phòng 2, Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS, Bộ Xây dựng.
 • Phạm Văn Thường

  Ông Phạm Văn Thường

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Trưởng phòng Quản lý Thị trường BĐS, Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS, Bộ Xây dựng.
 • Phạm Thanh Hưng

  Ông Phạm Thanh Hưng

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cengroup.
 • Lê Xuân Trường

  Ông Lê Xuân Trường

  • Thường vụ BCH Hội môi giới BĐS Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Công nghệ Đại Việt.
 • Nguyễn Quốc Khánh

  Ông Nguyễn Quốc Khánh

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phân phối DTJ.
 • Đỗ Lê Quân

  Ông Đỗ Lê Quân

  • BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam GĐ Công ty Tài Tâm.
 • Vũ Cương Quyết

  Ông Vũ Cương Quyết

  • Thường vụ BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam TGĐ Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc.
 • Nguyễn Mạnh Hà

  Ông Nguyễn Mạnh Hà

  • BCH Hội Môi giới BĐS Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PR & Phát triển Đô thị Phú Quý.