Tiền của khách hàng có dấu hiệu “bốc hơi”

Tiền của khách hàng có dấu hiệu “bốc hơi”

Mặc dù theo Giấy chứng nhận ĐKKD cấp đổi lần thứ 14 của Công ty Đầu tư BĐS Việt Nam (Vinaland) là ông Trần Minh Hoàng đại diện pháp luật nhưng nhiều cá nhân khác vẫn có thể rút tiền của khách hàng từ tài khoản của công ty này tại ngân hàng Agribank.