DKRA Việt Nam: Thị trường bất động sản đang ở giai đoạn khó lường, diễn biến phức tạp

DKRA Việt Nam: Thị trường bất động sản đang ở giai đoạn khó lường, diễn biến phức tạp

Theo các chuyên gia, thị trường địa ốc đang chịu áp lực thiếu nguồn cung mới cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Bản thân các cơ quan quản lý đã nhận thấy thực trạng này và đang từng bước đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiểm tra các dự án.