Môi giới phát triển nhanh nhưng vẫn chưa có bệ đỡ vững chắc

Môi giới phát triển nhanh nhưng vẫn chưa có bệ đỡ vững chắc

Hoạt động môi giới bất động sản ngày càng phát triển về cả số lượng và chất lượng song hoạt động này vẫn đang bị nhiều hiểu lầm, pháp lý, giáo dục và quyền lợi bảo vệ môi giới hoạt động chân chính vẫn còn yếu.