Hội đồng quản trị An Gia 2019-2024: Cam kết minh bạch

Hội đồng quản trị An Gia 2019-2024: Cam kết minh bạch

Ngày 09/09 vừa qua, Tập đoàn Bất động Sản An Gia đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019. Với sự nhất trí cao, Đại hội cổ đông An Gia đã thông qua các nội dung trọng yếu về tổ chức, nhân sự của Công ty và thể hiện thông điệp mạnh mẽ về cam kết minh bạch.