TP.HCM: Sẽ giảm thời gian xét duyệt dự án đầu tư tối thiểu 50% so với quy định hiện hành

TP.HCM: Sẽ giảm thời gian xét duyệt dự án đầu tư tối thiểu 50% so với quy định hiện hành

UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các giải pháp cải cách hành chính mới, để phục vụ hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp; nhân rộng các mô hình cải cách hành chính tiêu biểu của Sở đến từng cán bộ, công chức, người lao động; tổ chức vận hành Tổ công tác về đầu tư trên địa bàn TP ngay trong quý 1/2019.