Hà Nội: Đề xuất rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ còn 7 ngày

Hà Nội: Đề xuất rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ còn 7 ngày

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TN&MT) đang trình UBND thành phố Hà Nội rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất về còn 7 ngày thay vì 14 ngày như hiện nay.