TPHCM: Xây dựng quy trình quản lý nhà nước về các hoạt động xây dựng, bất động sản

TPHCM: Xây dựng quy trình quản lý nhà nước về các hoạt động xây dựng, bất động sản

Theo UBND TPHCM, hiện nay các cấp chính quyền đã làm việc với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an để thống nhất: Đối với những trường hợp TPHCM thực hiện kế thừa, tiếp nối nếu chưa phát hiện vấn đề gì thì vẫn làm bình thường; còn nếu phát hiện sai thì phải truy xử lý từ gốc