Bộ Xây dựng đề xuất tăng thuế ở những nơi 'sốt' đất

Bộ Xây dựng đề xuất tăng thuế ở những nơi 'sốt' đất

Kiến nghị này được nêu tại báo cáo của Bộ Xây dựng gửi đến các đại biểu Quốc hội, theo hướng đề xuất Chính phủ có thẩm quyền điều chỉnh mức thuế giao dịch bất động sản (BĐS) để kịp thời bình ổn thị trường khi có biến động lớn.