TP.HCM chỉ đạo kế hoạch về chương trình nhà ở ven kênh rạch

TP.HCM chỉ đạo kế hoạch về chương trình nhà ở ven kênh rạch

UBND TPHCM vừa chỉ đạo từng sở, ngành, quận, huyện xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung, công trình để thực hiện chương trình nhà ở ven kênh rạch; trong đó tập trung vào các công trình trọng điểm như rạch Xuyên Tâm, kênh 19/5, Tham Lương – Bến Cát…