Ông lớn Đà Nẵng đem ‘đất vàng’ đi góp vốn, chuyển nhượng trái phép

Ông lớn Đà Nẵng đem ‘đất vàng’ đi góp vốn, chuyển nhượng trái phép

KTNN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng xem xét trách nhiệm cá nhân và tập thể có liên quan theo quy định của pháp luật đối với những bất cập sai phạm trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp