THÔNG BÁO: Kết quả thi cấp CCHNMGBĐS đợt 3/2019 ngày 22/11

THÔNG BÁO: Kết quả thi cấp CCHNMGBĐS đợt 3/2019 ngày 22/11

ăn phòng Hội Môi giới BĐS Việt Nam - KV TP.HCM thông báo kết quả thi cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS đợt 3/2019 tổ chức thi này 22/11/2019. Do Hội môi giới BĐS Việt Nam - KV TP.HCM tổ chức cho gần 300 thí sinh đăng ký dự thi.