THÔNG BÁO: Tổ chức ôn tập và thi sát hạch cấp CCHNMG BĐS đợt 3 tháng 11/2019

THÔNG BÁO: Tổ chức ôn tập và thi sát hạch cấp CCHNMG BĐS đợt 3 tháng 11/2019

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - KV TP.HCM kết hợp với Trường Cao Đẳng Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức ôn tập và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 3 năm 2019.