THÔNG BÁO: V/v tổ chức Cuộc thi “Tôi là Nhà môi giới Bất động sản xuất sắc” năm 2019

THÔNG BÁO: V/v tổ chức Cuộc thi “Tôi là Nhà môi giới Bất động sản xuất sắc” năm 2019

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho tất cả các Nhà môi giới bất động sản đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng như giúp các nhà môi giới bất động sản có thêm kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ bán hàng, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Cuộc thi “Tôi là Nhà môi giới Bất động sản xuất sắc” năm 2019.