[THƯ MỜI] THAM DỰ VÀ TÀI TRỢ NGÀY HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2018

[THƯ MỜI] THAM DỰ VÀ TÀI TRỢ NGÀY HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 2018

Hội môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức sự kiện thường niên "Ngày Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2018" tại thành phố Đà Nẵng nhằm kết nối giữa các nhà phát triển dự án,  nhà đầu tư, tư vấn cùng các tổ chức tài chính tín dụng, các tổ chức cung cấp dịch vụ, vật liệu xây dựng liên quan đến BĐS, cũng như với các doanh nghiệp, người tiêu dùng quan tâm đến thị trường BĐS.