Hải Phòng: Điều chỉnh Bảng Giá đất bảy quận

Cập nhập 14/08/2017 | 07:51

UBND Thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Bảng Giá các loại Đất trên địa bàn 07 Quận trong 05 năm (2015-2019).

Theo đó, tại Quận Hồng Bàng, mức giá đất ở cao nhất trên đường Quang Trung là: 67.500.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất tại các phường Trại Chuối, Hùng Vương, Quán Toan là 1.500.000 đồng/m2; Mức giá đất thương mại, dịch vụ cao nhất là 40.500.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất là 900.000 đồng/m2; Mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là 33.750.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất là 750.000 đồng/m2.

Tại Quận Lê Chân, mức giá đất ở cao nhất trên đường Tô Hiệu là 65.000.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất tại phố Công Nhân là 2.800.000 đồng/m2; Mức giá đất thương mại, dịch vụ cao nhất là 39.000.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất là 1.680.000 đồng/m2; Mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là 32.500.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất là 1.400.000 đồng/m2.

Tại Quận Ngô Quyền, mức giá đất ở cao nhất trên đường Điện Biên Phủ là 63.000.000 đồng/m2; Mức giá đất thương mại, dịch vụ cao nhất là 37.800.000 đồng/m2; Mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là 31.500.000 đồng/m2.

Tại Quận Hải An, mức giá đất ở cao nhất trên đường Văn Cao là 34.000.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất tại các trục đường ngang không có trong bảng giá có mặt cắt là 2.000.000 đồng/m2; Mức giá đất thương mại, dịch vụ cao nhất là 20.400.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất là 1.200.000 đồng/m2; Mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là 17.000.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất là 1.000.000 đồng/m2.

Tại Quận Kiên An, mức giá đất ở cao nhất trên đường Trường Chinh là 20.500.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất tại đường Đông Chấn là 1.600.000 đồng/m2; Mức giá đất thương mại, dịch vụ cao nhất là 12.300.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất là 960.000 đồng/m2; Mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là 10.250.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất là 800.000 đồng/m2.

Tại Quận Dương Kinh, mức giá đất ở cao nhất trên đường Phạm Văn Đồng (tỉnh lộ 353) là 16.800.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất là 1.350.000 đồng/m2; Mức giá đất thương mại, dịch vụ cao nhất là 10.080.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất là 810.000 đồng/m2; Mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là 8.400.000 đồng/m2, mức giá thấp nhất là 675.000 đồng/m2.

Tại Quận Đồ Sơn mức giá đất ở cao nhất trên đường Phạm Văn Đồng (đường 353) là 9.500.000 đồng/m2; mức giá đất thương mại, dịch vụ cao nhất là 5.700.000 đồng/m2; mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là 4.750.000 đồng/m2.

Quyết định cũng nêu rõ, các Bảng Giá Đất này thay thế các Bảng giá đất ở; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị tương ứng tại Quyết định số 2970/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về bảng giá đất Thành phố Hải Phòng 05 năm (2015-2019). Các trường hợp kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trước ngày 01/7/2017 thì tiếp tục thực hiện theo quy định về giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017./.

TRỌNG HÀ

BÌNH LUẬN

TIN LIÊN QUAN

Đêm Gala Ngày Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 2018 đã chính thức khép lại. Ban chấp hành Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chính thức vinh danh Top 30 sàn giao dịch BĐS xuất sắc Việt Nam 2017,  45 cá nhân môi giới bất động sản tiêu biểu 2017 và 19 cá nhân và 1 tổ chức vinh dự được nhận bằng khen của Hiệp hội BĐS Việt Nam (có danh sách kèm theo)