Các khoá đào tạo

Cập nhập 15/04/2016 | 00:07

Các khoá đào tạo

Đêm Gala Ngày Hội môi giới Bất động sản Việt Nam 2017 đã chính thức khép lại. Ban chấp hành Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chính thức vinh danh Top 10 sàn giao dịch BĐS xuất sắc Việt Nam 2016, 26 Sàn giao dịch BĐS tiêu biểu và 150 cá nhân môi giới bất động sản tiêu biểu 2016 (có danh sách kèm theo)